112 App.


Muligheder »08/04-2013 11:22 #0
Nu er den nye 112 app her. Den virker med smartphones.

Det den gør er at når man ringer 112 så sender den samtidig et GPS signal til alarmcentralen, så de kan se meget mere præcist hvor opkaldet kommer fra og dermed få hjælpen frem til det rigtige sted hurtigst muligt.

Til Android kan den findes her.
Er sikker på der er nogle som kan bidrage med et link til iPhone og windows mobil, når de udgaver kommer.
Husk at når app er installeret skal du åbne den og indtaste dit telefon nummer før den virker.

Fortæl gerne vidt og bredt om denne app.

Mfh.

Lars.
--------- http://www.lmfoto.dk -------

20 resultat(er).
[ 1 ]

Kommentar Sorteringsrækkefølge
08/04-2013 12:04 #1
Den ligger klar i App Store til iPhone!
Hilsen Michael
www.Bondesen.org

GW
GW
08/04-2013 13:50 #2
Den ligger også klar til Windows mobile.
Se mere på http://112app.dk/

Mvh Gert

10/04-2013 10:34 #3
Husk at få downloadet hvis du ikke har nået det endnu :)

Mfh.

Lars.
--------- http://www.lmfoto.dk -------

11/04-2013 12:31 #4
Den er downloaded, takker for link.

Mvh

Mads

11/04-2013 16:39 #5

Det bliver interessant at se, om antallet af "fejlopkald" til 112 stiger, når brugeren "lige" skal se om app'en nu også virker ...

Der burde måske være implementeret en testfunktion, der ringer til et alternativt nummer med voice responce, der oplyser at app'en virker samt de modtagne informationer ... bare en tanke.


Og som det bemærkes af andere i diskussionen, så burde signaleringen af vitale data til alarmcentralen implementeres (gerne internationalt) i netværket ... derudover hjælper lokationsbestemmelsen ikke meget, hvis hændelsen der skal køres til er i den ene ende af landet og opkaldskoordinaterne kommer fra den anden ende af landet (fx hvis en pårørende i den ene ende af landet ringer for en tilskadekommende / syg i den anden ende af landet).

Så idéen er god ... men der er rigelig plads til forbedringer ... ;-)

Mvh. pefu - Linux, Gimp, Gwenview, digiKam + det løse bruger ...

11/04-2013 16:54 #6
Ja, jeg ved ikke om min virker, skal heller ikke havde det testet før det er nødvendig.

Nu virker det med at sende koordinater kun hvis man bruger app. Dvs. hvis man trykker 112 på tastaturet, så kommer man også til alarmcentralen, men uden at sende koordinater så den måde kan bruges hvis man - en sjælden - gang ringer fra et andet sted end hvor der er brug for hjælpen.

Jeg er helt enig med dig I at den burde være international, men der er sikker forskel på lovgivningen i de forskellige lande så man ikke må lave systemer der sender koordinater med. Men jeg er slet ikke i tvivl om at det er en stor hjælp, nu er det også muligt at få hjælp præcis frem steder hvor du ikke kender godt. Jeg har mange år arbejdet i skovbruget og ved hvor svært det er at få falck m.v. frem i skove. Vi havde mange steder faste procedure for hvor vi hentede dem, afhængig af hvor der var brug for dem. Sjovt nok kan det stadigvæk være behov for indkørsel m.v. af bestemte skovveje pga. spærrede veje m.v. Men nu slipper de for at sende en ambulance til en skov uden at vide præcist hvor i skoven, hvis en tilfældig skovgæst finder en hængende i et træ. Det er noget som man tit ser i skove.

Mfh.

Lars.
--------- http://www.lmfoto.dk -------

12/04-2013 01:10 #7

GPS er baseret på en teknologi der både kan være meget præcis og upræcis - det afhænger helt af de givne omstændigheder.

Der kan være fra flere km til få meters usikkerhed på en given lokation.

Eks. man i et lokale omgivet af jernbeton (evt. et kælderlokale), man kunne bo der eller fx bare være på besøg / til et foredag og har en slukket smartphone (fx Android-baseret) ... nu falder en anden i lokalet om med et hjerteinfakt og hurtig hjælp er livsredende.

Man tænder dimsen og ringer - via app'en - 112 ... GPS'en ... eller rettere A-GPS'en har ikke noget at byde på, da den fortsat venter ... og vil vente længe ... på TTFF (Time To First Fix). Næste bud ud fra WiFi og GSM/3-4G mastepositionering skyder en halv km ved siden af ... og opringer kender ikke den præcise adresse ... så what 2 do?

Heldigvis er der en hjertestarter inden for rækkevide, så der vindes tid til en mere præcis lokalisering.

Overever patienten, kan det næppe tilskrives app'en ...

Og de samme overvejelser mht. præsision af koordinat data gør sig selvfølgelig gældende ved ophold udendørs ... her optræder der som oftest en noget hurtigere TTFF alt efter omgivelserne, sattelitplaceringer og solaktivitet.

Konklusionen er, at der er megen usikkerhed forbundet med sådan en applikation og som minimum bør man implementere en testmulighed, så brugerne kan få en fornemmelse af funktionaliteten under givne omstændigheder, herunder at app'en overhovedet virker på deres "dims".

Ellers er det bare en form for falsk tryghed, som man sælger gratis i metermål ...

MEN idéen er interessant :-)
Mvh. pefu - Linux, Gimp, Gwenview, digiKam + det løse bruger ...

12/04-2013 06:07, rettet 12/04-2013 06:10 #8
#7: Ja ja . hele den smøre lyder rigtig nok meget begavet!.... Selvfølgelig hvis vi snakker om en smart- telefon uden en ægte GPS, og hvis vedkommende er indendørs på et sted hvor signalet ikke kan modtages af satellitter.(ofte vil folk her vide hvor de er! )
... Men ved trafikuheld eller andre tidspunkter hvor folk er på farten, og er i tvivl om hvor de er, er det da en åbenlys fordel!
Mvh
Thomas

12/04-2013 10:24 #9
#7

Det er ikke korrekt at afvigelsen på almindelige håndholdt GPS i dagens Damark er op til flere km. Normalt regner man med i fx skovbruget med at et punkt målt med GPS har en nøjagtighed på 20 m. Rent teoretisk kan man klare en GPS positation uden højde med 3 GPS, men alle systemer arbejdet i dag med at man skal modtage data fra 10+ satellitter før der beregnes et koordinat, det er bl.a. derfor der er opstartstid på en GPS. Desuden vil en GPS også udelukke en satellit hvis dens possitation ikke passer med hovedparten af de øvrige satellitter. Desuden vil en GPS også udelukke GPS signaler hvis de er for svage, da det mange gange skyldes at signalet er afbøjet af bygninger, våde træer eller andre ting i nærmiljøet. Og det er korrekt at en solstorm også kan påvirke en satelit, men dels så lukker satelitten selv ned og dels vil de øvrige systemer opfange sådanne afvigelser.

Det som man bruger hvis man ønsker at opnå en større præcision i signalet er at man sammenkører det med en fil som bliver målt på faste master, hvor man udregner afvigelsen pr sekund og koriger med det. Så er der jo endelig den metode bl.a. landmåler bruger, som er med mange målinger i samme punkt. Men alle disse metoder har ingen praktisk anvendelse for den almindelige borger, da man kan få den præcitation man ønsker til bl.a. vejvisning uden at anvende disse systemer som alle tager længere tid.

At påstå der findes steder hvor man oplever en afvigelse på GPS systemet på over 1 KM passer ikke. Det kan opstå i særlige situationer omkring polerne, da alle GPS satelitterne er placeret i et bælte omkring ækvator, så det er næppe et problem i Danmark og derfor heller ikke et problem i forhold til denne App.

Det er så korrekt at nogle bygninger i en vis udstrækning bloker for GPS signaler, men der findes i dag flere sted hvor GPS også virker i bygninger, da der er bygget lokale systemer. Men disse steder vil der også måske også være problemer med mobil signaler, da de også kan forstyres af beton.

Jeg tvivler på at der er ret mange steder i betonbygninger ikke er en eneste der ikke kender adressen. Så dine indvendiger mod App er godt nok på det teoretiske plan, men i virkeligheden holder det ikke. Der er i dag ikke andre tekniske løsninger som kan give en bedre bestemmelse af opholdssted. Men det er klart at når Galileo systemet er oppe og køre, og de første enheder er i stand til at sammenkøre med GPS systemet, så vil man kunne få en væsenlig mere præcis sted bestemmelse.

Til din - og andres - oplysning har jeg arbejdet med digital korlægning og med selvsyn set hvilke præcision man kan opnå med opmålte date fra håndholdt enheder, dog mange gange med ekstern antenne. Dette uanset om data bliver korrigeret eller ikke. Jeg har endnu ikke oplevet en opmåling der ikke er præcis nok til at bl.a. rednings kørertøjer ikke er kommet frem til det korrekte sted.

Mfh.

Lars.
--------- http://www.lmfoto.dk -------

12/04-2013 13:08, rettet 12/04-2013 13:10 #10
Det er nogle interessante kommentarer, som både #8 og #9 kommer med :-)


Nu er der vel ikke ret mange der vil bestride, at 112 app er tiltænkt til anvendelse i situationer hvor det er vigtigt, at "systemet" virker og at fejl kan vise sig at udgøre en fatal risiko.

Det stiller nogle krav til funktionsevnen i yderpunkter.

Derfor er det også bla. interessant at læse om professionelt højpræsisionsudstyr med ekstern antenne osv og om krav til antal sete sattelitter mv.

Det der i al beskedenhed er det overordnede omdrejningspunktet i min vinkling er: at yderpunkterne for app'ens virke, skal være så tilstrækkelig pålidelig, at setup'et ikke blot gør sig ud for at give brugeren en "falsk trykhed" - man kunne derf godt med en vis berettigelse kalde app'ens mission for værende "mission critical".

Omvendt har vi med en *lang* række af *konsumer*-produkter at gøre i forskellige prisklasser med forskellige teknologiske udviklingstrin og måske inden for modeller også varierende grad af afvigelse fra en gennemsnitlig funktionsevne.

Kunsten er herefter at sikre sig at app'en virker efter hensigten på al det issenkram, sådan at fx bedstemor Signe på en skovtur med en slukket Samsung Galaxy mini (der har en ret elendig A-GPS implementering) også kan forvente få den hjælp der er brug for leveret til den korrekte position (bestemt af app'en).


Og mht. præsision: et 2D fix kan godt have en usikkerhed på 1 km eller mere, ligesom detect af carrier-doblerskift er kritisk før first fix ... hertil kan man så indvende, at "så kan folk jo bare VENTE" til det passer den givne tilfældige GPS-modtager-chip at levere en tilstrækkelig position, fx alt efter omstændighederne inden for nogle 100 - få meter ... og afledt heraf må vi jo have en diskussion af, hvor lang ventetid vi finder acceptabel ... i yderpositioner for app'ens virke, samtidig med at brugeren får en tilbagemelding fra app'en om at der ventes på en tilstrækkelig præcis position.

Men ingen tvivl om at app'en har sin berettigelse og i mange af anvendelsessituationerne også kan være en god støtte i at bringe hjælpen hurtig og præcis frem - men YDERPUNKTERNE kræver også (IMHO) lidt kvalificeret opmærksomhed.


BTW: Der findes nogle app's til Android I kan downloade for at checke jeres, typisk A-GPS ud i forskellige situationer: GPS status, GPS test osv ...

A-GPS står i øvrigt for Assisted Global Positioning System hvilket hentyder til, at selve GPS funktionen asisteres eksternt ved data- og beregningsproceduren via et tilgængeligt databærende netværk (derfor vil man også opleve at en given A-GPS er længere om first fix, når den ikke har en dataforbindelse).

En overbygning på A-GPS er Secure User Plane Location (SUPL), der opererer efter en veldefineret OMA-standardiseret arkitektur.

Ifm. Googles Android telefoner, anvendes SUPL.google.com, port 7276 som SUPL ekstern netværksressource.

Mvh. pefu - Linux, Gimp, Gwenview, digiKam + det løse bruger ...

12/04-2013 13:09 #11
Det lyder som en god app, med de begrænsninger der er nævnt, der hvor der bliver behov for den vil der i de fleste tilfælde være tilstrækkelig GPS-dækning.
En ting der ikke er omtalt er, at det er en nødvendighed at der er dataadgang fra telefonen, dvs, at der både er datadækning og at man har et dataabonnement på sin telefon.
Hilsen Hans

12/04-2013 13:17, rettet 12/04-2013 13:18 #12
#11

Jo, et databærende netværk er selvfølgelig en nødvendighed ifm at A-GPS'en skal virke (hurtigt) i relation til "first fix".

Men du kan godt få din smartphone til at virke med GPS uden at du har en databærende forbindelse - der går blot BETYDELIG længere tid fra at du laver en "kold start" til at positioneringen er tilstrækkelig præcis.

Og TID er én blandt flere faktore, der kan være ret kritisk ift. det virkeområde som app'en er designet til at understøtte ;-)
Mvh. pefu - Linux, Gimp, Gwenview, digiKam + det løse bruger ...

12/04-2013 14:51, rettet 12/04-2013 14:51 #13
#12
Det er ikke kun for den skal virke hurtigt, men for at den overhovedet virker.
Den behøver et datanetværk for at kunne sende GPS-koordinaterne til alarmcentralen.
Hilsen Hans

12/04-2013 15:21 #14
#13

Ja det tænker jeg,at du har fulstændig ret i, for så vidt det handler om den konkrete 112 App.


Man kunne dog godt forestille sig en konstruktion af en tilsvarende app, hvor informationsformidlingen (evt som et supplement til en manglende IP-netforbindelse) blev signaleret på anden vis fx tonemoduleret inband før voice opkaldet går ind til operatøren eller vha. en SMS.

Alternativt kunne man forestille sig signaleringen ske på det tekniske niveau i det voice bærende transportlag, som et ekstra SS7 (ALI = Automatic Location Information) datafelt.

Mvh. pefu - Linux, Gimp, Gwenview, digiKam + det løse bruger ...

12/04-2013 17:41 #15
#10

Nu er der ikke ret mange af de GPS der sidder i telefoner som foretager beregninger på 2dfix, så det er en ret teoretisk påstand som sikkert aldrig vil blive aktuelt i virkeligheden. Dette gør sig også gældende for alle andre funktioner der anvender GPS i telefonen.

Desuden er jeg ret sikker på at de på alarmcentralen nok skal spørge ind til stedet, hvis de ikke får data fra systemet, det har fungeret i mange år og funger stadigvæk.

Angående data, så fremgår det af hjemmesiden at der skal være data forbindelse. De har sikkert arbejdet på en anden løsning, men ikke kunne få det til at fungere tilfredsstillende.

Mfh.

Lars.
--------- http://www.lmfoto.dk -------

12/04-2013 22:47 #16

Det er givet erfarne folk der sidder som operatører på 112 - med de begrænsninger deres baggrund måtte have. Så som et supplement til den opgave er app'en sikkert fin ... blot man ikke stoler blindt på app'ens data, så hjælpen ender ude på Lars Tyndskids mark frem for der hvor der er brug for den.

Men den vinkel vil en evaluering af projektet efter noget tids brug nok kunne kaste lidt lys over ...

Det er mao. app'en og her hvorvidt app'en fungerer korrekt under specielle forudsætninger, der er til diskussion.


Jeg kender ikke udviklings-teamet bag 112 app, så jeg har ikke nogen fornemmelse af hvad de kan og ikke kan, samt hvad der har været prøvet og ikke prøvet ... men IT udviklet med afsæt i det offentlig plejer ikke altid at være det mest brilliante, der er set på denne jord, jfr. fx POLSAG, der kostede skatteyderne hen ved en ½ milliard uden at kaste noget særligt godt af sig ...


Men hent en GPS-tester app og afprøv forskellige smartphones under ekstreme situationer, fx koldstart i kældre, parkeringskældre med jernbeton, forskellige former for Faradays bur, storbygader med højhuse osv + samme steder under solstorm og kraftige nedbørsforhold, tåge mv. ... kun fantasien sætter grænser ... og det er også under sådanne omstændigheder, man kan forestille sig at app'en kan blive anvendt.

Det vil give en fornemmelse af 1) hvor hurtig og 2) hvor præcis inden for en given ti positionsbestemmelsen er på den givne device under de givne forhold.


I bla. Us og Canada har man specifikationskrav til teleoperatøren om levering af opkaldets, herunder mobilopkaldets latitude + longitude inden for en margin og et tidsvindue.

Signaleringen er indbygget i telefonsystemet.

Se illustrationen her: http://en.wikipedia.org/wiki/File:9-1-1_System.svg

Læs evt. uddybende vedr . wireless devices her:
http://en.wikipedia.org/wiki/Enhanced_9-1-1#Wireless_enhanced_911


BTW: Med Googles location service kan man faktisk hurtigt pin pointe devices ret præcist ned til nogle få meter, selv uden at de har adgang til en GPS/A-GPS, blot devicen har WiFi indbygget.

Hvis du fx DL'er en app som fx WiFi Analyzer til din Android device, så vil du i byområder se, at der typisk er rigeligt at pejle efter ...

Da de fleste smartphones solgt i dag har WiFi indbygget, er der også en mulighed for ret hurtig at finde nogle relevante koordinater vha. den metode.

Her er et (ret teknisk) eksempel på, hvordan man kan implementere et location request på en Android smartphone: http://developer.android.com/guide/topics/location/strategies.html der anvender en vifte af kilder til locationsbestemmelse.

Jeg vil /gætte/ på, at det er en tilsvarende metode 112 app'en benytter sig af ... men i folkemunde er GPS nok blot et synomym for en locationmetode ;-)

Det bedste ville dog være en ren signalering i telefonnettet direkte til alarmcentralen vedr. opkaldet ... som det egentlig allerede sker i dag, men givet uden position ... det er "blot" et spørgsmål om lovgivningsmæssigt at stille der rette krav til teleoperatøren, som fx illustreret ved US modellen.

Mvh. pefu - Linux, Gimp, Gwenview, digiKam + det løse bruger ...

13/04-2013 06:10 #17
Min Samsung' GPS virker perfekt under normale forhold hvor man forventer en GPS skal fungere. Uden at vide det, forestiller jeg mig at man stadig skal oplyse om adresse og kan betragte112 App'en som et supplement, der kan være til stor hjælp hvis man eks. befinder sig på en motorvej eller andet sted hvor der ikke er en adresse.

hkb
hkb
13/04-2013 09:18 #18
selvfølgelig spørger alamcentralen dig om hvor du er uanset om der er gps koordinater sendt ind
Hans Kristian Hannibal-Bach, Odense, Fotografering tilbydes: Bryllup, dåb, konfirmation, portræt, koncert osv, http://www.Hannibal-Bach.dk

13/04-2013 11:23 #19
#16

Jeg bliver nød til at gentage at i teorien har du noget at komme efter, men i praksis så er der formentlig tale om at systemet vil virke i langt de fleste tilfælde.

Jeg har såvel med GPS koordinater fra mobil telefoner som fra professionelle GPS enheder aldrig oplevet så store afvigelser at det har noget praktisk betydning. Dette på enheder anvendt på land, skove og i byer m.v.

Jeg ved ikke hvem der har stået for udviklingsarbejdet, med det er Tryg Fonden der har betalt. Af offentlige myndigheder der har deltaget i projektet er Rigspolitiet og Københavns brandvæsen - hvilket ikke er mærkeligt da det er dem der bemander alarmcentralerne. Desuden så deltager Geodatastyrelsen, hvilket også er nødvendigt da det er dem der laver grundlaget for alle elektroniske kort i Danmark og bl.a. har ansvaret for vedligeholdelse af vejnavne registret og at kortene i de forskellige databaser. Naturligvis har de også indhentet data fra forskellige producenter af mobiltelefoner lige som de naturligvis har testet systemet ude i virkeligheden. Det er ikke amatører vi har med at gøre, som du gerne vil fremstille det.

Nu ved jeg ikke hvornår du har færdes uden for de store byer, så ville du vide at dækningen med WIFI og trådløs netværk mange steder er ret dårlig, og mit indtryk at at GPS ikke har problemer med at få signal under de omstændigheder, mens det kan knibe med WIFI.

Angående det offentlige og IT systemer er det mange gange meget komplekse IT systemer de arbejder med. Udviklingen af sådanne IT systemer går også galt i private virksomheder, der hører man sjovt nok aldrig om det. Men lad mig da nævne Maersk der har haft store problemer med et nyt system til styring af container fragten. De udgifter de har haft i forbindelse med mistede indtægter og kunder m.v. i forbindelse med indførelse af det system er væsentlig højere end udgifterne til POLSAG.

Mfh.

Lars.
--------- http://www.lmfoto.dk -------

13/04-2013 14:27, rettet 13/04-2013 14:32 #20
I al beskedenhed er min påstand blot:

1) der vil være en fejlrate ifm brug af app'en
2) brugeren skal være aktivt omkring installering + opsætning af app'en m.v.
3) signaleringen af koordinater /bør/ foregå på linklaget (e.g. SS7)

Ad 1: hvor lille/stor vil fremtiden vise
Ad 2: får bedstemor Maren foretaget det? og får man altid rodet app'en frem i en kritisk situation med stress og "rundforvirring"?
Ad 3: systemet bør implementeres i selve telefonnetværket internationalt / i EU dvs + lovkrav til både teleoperatør + phone producenter ... hvor svært kan det være at tage en overordnet fornuftig beslutning på højeste politiske plan?

Og så kan der vist ikke koges mere suppe på det søm ... så EOD herfra ...


Tilføjet: dvs. JEG ser 112 app'en som en "i mangel af bedre" løsning ... dvs. klassisk dansk ...
Mvh. pefu - Linux, Gimp, Gwenview, digiKam + det løse bruger ...

20 resultat(er).
[ 1 ]


Muligheder »Du skal være logget ind for at skrive kommentarer.